معرفی تعاونی

خلاصه ای از اساسنامه تعاونی توسعه اقتصاد کشاورزی تاک

1- طراحی و اجرای انواع پروژه های تولیدی و احداث کارخانجات و کارگاه های تولیدی و خدماتی، ایجاد مزارع و انواع واحدهای کشت و صنعت و خدمات پیش و پس از تولید در بخش کشاورزی و نیز واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی در زیر بخش های مختلف کشاورزی و سایر حوزه های اقتصادی

2- تأمین و توزیع و تولید کالاها و خدمات مورد نیاز اعضا و انجام عملیات بازرگانی و هر نوع خرید و فروش در داخل و خارج کشور

3- نیاز سنجی، طراحی، اجرا و ارایه هر نوع خدمات به منظور رفع نیاز اعضا و انجام کلیه عملیات لازم برای افزایش درآمد و توان اقتصادی علمی، فرهنگی و شغلی اعضاء

4- توانمند سازی و افزایش مهارت حرفه ای اعضا و نیز برنامه ریزی، اقدام و حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال برای اعضا و خانواده آنها از طرق مختلف

نگهداری – حمل- توزیع کالا

5- انجام خدمات پیمانکاری و قراردادی و تأمین کالاها و خدمات و نیز پذیرش عاملیت و یا کارگزاری برای انجام انواع فعالیت ها – طرح ها و پروژه های جهاد کشاورزی و سازمان ها و موسسات وابسته و نیز سایر اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی

6- جمع آوری سرمایه های اعضا و به کارگیری آن در انواع فعالیت های اقتصادی به شیوه های مختلف و در زمینه های مورد نیاز با الویت بخش کشاورزی و نیز راه اندازی و ارایه خدمات قرض الحسنه به اعضا

7- طراحی، مشاوره، اجرا و نظارت بر پروژه های صنایع تبدیلی و کشاورزی، عمرانی، زیر بنائی و ساخت مسکن، تأسیسات و ساختمان و نیز مهندسی آب و خاک منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای پیشبرد اهداف تعاونی

8- ارایه و انجام انواع خدمات اجتماعی و آموزشی و فرهنگی و سیاحتی و زیارتی، بهداشتی و درمانی و سایر خدمات موردنیاز کارکنان و بازنشستگان و سایر موارد مورد نیاز اعضا در زمینه های مختلف

9- انجام مطالعات و تحقیقات و طرح های آماری و سر شماری، اجرای طرح های الگویی و آزمایشی و تحقیقاتی، آموزشی،  فن آوری،  ساخت،  تجاری سازی، بهبود سیستم، بهره وری، طراحی و اجرای فرآیندهای اداری، مالی و تشکیلاتی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی

10- پذیرش و اجرای هر نوع عملیات و خدمات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی برای ارایه به اعضا و همکاران و بهره برداران بخش کشاورزی

11- مشارکت یا پذیرش مالکیت، مدیریت و بهره برداری هر نوع واحد اقتصادی، تولیدی، خدماتی یا تأسیسات و اراضی، شرکت ها، کارخانجات، مزارع و واحدهای کشت و صنعت و سایر امکانات و نیز عملیات و فعالیت های مشمول قانون اجرای سیاست های اجرایی اصل 44  قانون اساسی و سایر واگذاری ها و مقررات خصوصی سازی و مشارکت مردم در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته و مرتبط و نیز سایر بخش های اقتصادی 

12- انجام هر نوع معامله یا فعالیت مورد نیاز اعضا و انعقاد هر گونه قرارداد و شرکت در مناقصه یا مزایده دستگاه های دولتی و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و موسسات و ایجاد هر نوع شخصیت حقوقی مورد نیاز و جدید برای پیشبرد اهداف تعاونی

13- همکاری و مشارکت با انواع اتحادیه ها و تعاونی های مصرف،  مسکن، و اعتبار در مجموعه وزارت کشاورزی در کشور و نیز سایر تعاونی ها و اتحادیه ها و اشخاص حقوقی در بخش کشاورزی در قالب عضویت و خرید سهام یا قرارداد مشارکت و دیگر طرق قانونی برای طراحی و اجرای برنامه ها و پروژه ها ی مشترک و هم افزایی در فعالیت و درآمد اعضا

14- انجام و ارایه هر نوع خدمات و عملیات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در داخل و خارج کشور و پیشبرد اهداف و برنامه های بخش کشاورزی

اسامي هيئت مؤسس شركت تعاوني توسعه اقتصاد كشاورزي تاك

 1. محمد تقي امانپور قرايي
 2. سيد عبدالكريم رضوي
 3. سيد محسن ميرهادي
 4. سيد محسن عظيمي
 5. سيد محمود حاج اكبري
 6. علي اصغر مجاهدي
 7. بابا داوردان
 8. سيد عبدالحميد جزايري سورشجاني
 9. مصطفي بستاكي
 10. محمد عسگري
 11. سعادت الله عباسي سوركي
 12. سيدحميد كلانتري همت آبادي
 13. سيدوحيد قفلي
 14. محسن اميريان
 15. علي اصغر منصور خاكي
 16. محمد ردائي
 17. خداكرم جلالي
 18. مجيد رزم آذر
 19. رضا زهدي
 20. مجيد صباغ پورآذريان
 21. فضل الله صفي خاني
 22. سيدحسين علوي دهكردي
 23. عبدالرضا افشارتربتي
 24. سيدحسين امامي رضوي